Ostatní

Dne 28. 5. 2019 byla zahájena sbírka SOOD k MDD a vyšel nový Zpravodaj

Vážení a milí přátelé ohrožených dětí, dovolujeme si Vás informovat, že dne 28. 5. 2019 byla u příležitosti Mezinárodního dne dětí zahájena další sbírka SOOD ve prospěch týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, a že právě vyšel náš nový Zpravodaj č. 1/2019, který můžete najít v sekci „Zpravodaje“.

Současně Vám s velkou radostí sdělujeme, že čistý výtěžek naší Vánoční sbírky dosáhl částky 2 873 663 Kč a že v průběhu této sbírky došly na náš běžný účet další dary v celkové výši 591 000 Kč. MOC DĚKUJEME!

Děkujeme mnohokrát také Vám všem, kteří se rozhodnete podpořit i tuto naši nynější sbírku ke Dni dětí. Každého daru a každé podpory si nesmírně vážíme – jen díky tomu se můžeme dál snažit pomáhat ohrožených dětem.

Níže pro srovnání uvádíme výtěžky jednotlivých již proběhlých sbírek:

  • Vánoční sbírka 2018 dosáhla čistého výtěžku ve výši 2 873 663 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání dosáhla částky 591 000 Kč.
  • Sbírka ke Dni dětí 2018 dosáhla čistého výtěžku ve výši 1 072 695 a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání dosáhla částky 741 000 Kč.
  • Vánoční sbírka 2017 dosáhla čistého výtěžku ve výši 2 597 206 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání dosáhla částky 533 000 Kč.
  • Sbírka ke Dni dětí 2017 dosáhla čistého výtěžku ve výši 1 038 347 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání dosáhla částky 697 000 Kč.
  • Vánoční sbírka 2016 dosáhla čistého výtěžku ve výši 1 819 470 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání dosáhla částky 346 655 Kč.

Ještě jednou za každou Vaši pomoc moc a moc děkujeme!