ZPRAVODAJE

Zpravodaje vychází dvakrát ročně, a to v květnu u příležitosti Mezinárodního dne dětí a letní sbírky a v listopadu u příležitosti naší vánoční sbírky . Jsou souhrnem informaci o činnosti SOOD a obecně o stavu v problematice ochrany ohrožených dětí.

1/2019


2/2018


1/2018


2/2017


1/2017


2/2016


1/2016