ZPRAVODAJE

Zpravodaje vychází dvakrát ročně, a to v květnu u příležitosti Mezinárodního dne dětí a letní sbírky a v listopadu u příležitosti naší vánoční sbírky . Jsou souhrnem informaci o činnosti SOOD a obecně o stavu v problematice ochrany ohrožených dětí.

2/2017


1/2017


2/2016

1/2016