Ostatní

Dne 22. 5. 2018 byla zahájena sbírka SOOD u příležitosti Mezinárodního dne dětí

Dne 22. 5. 2018 byla zahájena sbírka SOOD u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Všem dárcům, kteří se rozhodnou vyslyšet naši prosbu mnohokrát děkujeme! Abychom Vám mohli nadále posílat náš zpravodaj s informacemi o naší činnosti, prosíme Vás o udělení Vašeho souhlasu na e-mail souhlas@sood.cz, případně poštou či telefonicky (bližší informace na druhé straně dopisu).

S velkou radostí Vám také sdělujeme, že čistý výtěžek naší Vánoční sbírky 2017 přesáhl k dnešnímu dni dva a půl milionu korun (2 597 206 Kč)!

DĚKUJEME!

S mnoha díky za Vaši pomoc a podporu

Marie Vodičková, předsedkyně SOOD