Ostatní

Dne 21. 11. 2019 byla zahájena Vánoční sbírka SOOD a vyšel nový Zpravodaj

Vážení a milí přátelé ohrožených dětí, dovolujeme si Vás informovat, že dne 21. 11. 2019 byla zahájena Vánoční sbírka SOOD ve prospěch týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, a že právě vyšel náš nový Zpravodaj č. 2/2019, který můžete nalézt  i na našich stránkách v sekci „Zpravodaje“.

Současně Vám s velkou radostí sdělujeme, že čistý výtěžek naší letošní sbírky ke Dni dětí dosáhl částky 1 193 154 Kč a že v průběhu této sbírky došly na náš běžný účet další dary v celkové výši 127 000 Kč. MOC DĚKUJEME!

Děkujeme mnohokrát také Vám všem, kteří se rozhodnete podpořit i tuto naši Vánoční sbírku. Každého daru a každé podpory si nesmírně vážíme – jen díky tomu můžeme dál pomáhat ohrožených dětem.

Níže pro srovnání uvádíme výtěžky jednotlivých již proběhlých sbírek:

  • Sbírka ke Dni dětí 2019 dosáhla čistého výtěžku i 1 193 154 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání činila 127 000 Kč.
  • Vánoční sbírka 2018 dosáhla čistého výtěžku 2 873 663 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání činila 591 000 Kč.
  • Sbírka ke Dni dětí 2018 dosáhla čistého výtěžku 1 072 695 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání činila 741 000 Kč.
  • Vánoční sbírka 2017 dosáhla čistého výtěžku 2 597 206 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání činila 533 000 Kč.
  • Sbírka ke Dni dětí 2017 dosáhla čistého výtěžku 1 038 347 Kč a  na náš běžný účet došly v průběhu jejího konání další dary ve výši 697 000 Kč.
  • Vánoční sbírka 2016 dosáhla čistého výtěžku 1 819 470 Kč a výše darů došlých na náš běžný účet v průběhu jejího konání činila 346 655 Kč.

Ještě bychom Vás chtěli informovat, že potvrzení o přijetí daru pro daňové účely (dary věnované SOOD jsou odpočitatelnou položkou ze základu daně) zasíláme automaticky všem dárcům (pokud nám nesdělíte, že potvrzení zasílat nepotřebujete), a to na adresu, která se spáruje s variabilním symbolem na složence, anebo kterou nám sdělíte e-mailem (sood@sood.cz) či v případě převodu z účtu ve zprávě pro příjemce. Pokud dar věnuje jiný dárce, než který je uvedený na složence a potažmo na potvrzení (skutečným dárcem například není firma, ale její majitel jako soukromá osoba, nebo naopak), rádi Vám vystavíme nové potvrzení znějící na skutečného dárce. V případě, že Vám potvrzení nedojde do dvou měsíců od poskytnutí daru, prosíme o upozornění, neboť potvrzení zasíláme obyčejnou poštou a může se stát, že jej pošta nedoručí (vzor potvrzení je zde). V případě opakovaných darů vystavujeme souhrnné potvrzení za celý kalendářní rok. Děkujeme současně těm dárcům, kteří nám telefonicky, e-mailem nebo dopisem sdělili, že potvrzení nepotřebují. Na přání dárce vystavujeme také darovací smlouvu.

Za každou Vaši pomoc a podporu moc a moc děkujeme!