Ostatní

Ze zrušeného Klokánku Kbely je Koala Kbely a teď je tu 9 dětí od 1 do 16 let

Bývalý Klokánek Kbely byl zrušen koncem roku 2015 a prázdný byl až do podzimu 2017. Tehdy tento krásný dům se zahradou zakoupil za 13 milionů korun jeden náš sponzor (prostřednictvím s.r.o. Koala Kbely) a pronajal jej SOOD, aby dál mohl sloužit dětem. Jakmile nájemným uhradíme kupní cenu, bude na nás nemovitost bezúplatně převedena.
Díky velké pomoci veřejnosti se k naší velké radosti podařilo zrušený Klokánek na stejných principech v březnu 2018 zprovoznit, nyní pod názvem Koala Kbely. Moc děkujeme všem našim dárcům a přispěvatelům! Děti jsou tu veselé a spokojené.
Jedna šestnáctiletá dívka, přijatá i se svými dvěma mladšími sourozenci, o které se musela namísto rodičů starat sama, nás potěšila těmito slovy: “Před čtyřmi lety jsme byli v dětském domově. Starali se tam o nás, to je pravda, ale byl tam docela přísný režim. Tady je to jako doma, tady je mi dobře a nikam jinam bych už nechtěla.”
Až do konce roku 2012 platilo, že rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přednost před ústavní výchovou. Jenže nový občanský zákoník to úplně otočil – přednost teď má ústavní výchova a v Klokánkách i v Koale mohou být děti jen maximálně půl roku. Přitom v důvodové zprávě k tomuto paragrafu se říká, že každé výchovné prostředí musí mít přednost před ústavní výchovou, zejména i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pochopí to někdo? Pokusíme se dosáhnout novely, která by současnou nesmyslnou úpravu změnila a paragrafované znění dala do souladu s důvodovou zprávou. Uvítáme jakoukoli Vaši pomoc. DĚKUJEME!