Ostatní

Ze zrušeného Klokánku Kbely bude Koala Kbely – z rozhovoru s Marií Vodičkovou

Rozhovor s Marií Vodičkovou

Ve zprávě FOD o činnosti za rok 2016 se uvádí, cituji: V říjnu 2016 se z objektu Kbely na základě soudního rozhodnutí odstěhovala paní JUDr. Marie Vodičková, která v průběhu roku svojí přítomností neustále blokovala jakékoliv nakládání s touto nemovitostí, objekt byl uklizen, zkontrolován a zazimován pro další případné využití v roce 2017.“ Soud tedy rozhodl, že jste povinna se z garsonky, kterou jste obývala, vystěhovat?

Ne, soud nic takového nerozhodl. Do doby, než FOD v březnu 2016 získal dotaci MPSV, chtělo vedení FOD objekt prodat znovu původnímu majiteli, který na podzim 2015 objekt koupil za 10 milionů korun, tj. za dvě třetiny odhadní ceny, ale od kupní smlouvy nakonec odstoupil, protože jej chtěl mít vyklizený. Tomuto prodeji jsem chtěla zabránit, proto jsem se nevystěhovala a podala jsem žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu. I když nebyla sepsaná písemná nájemní smlouva – tu bych jako statutární zástupce vlastně podepisovala sama se sebou – pronájem schválila rada FOD, což byl vyšší orgán než předseda, který ale podle stanov jako jediný měl podpisové právo. Když mi v červenci 2016 FOD zamezil ve vstupu do bytu, podala jsem návrh na předběžné opatření, aby mi byt byl zpřístupněn. Soud prvního stupně návrh zamítl s odůvodněním, že v roce 2008, kdy rada FOD rozhodla o mém pronájmu, vyžadoval zákon na rozdíl od současné úpravy písemnou nájemní smlouvu. Proti tomu jsem podala odvolání s tím, že je potřeba postupovat podle současné právní úpravy. Odvolací soud sice mé odvolání zamítl, avšak z jiných důvodů – procesních. Poukázal totiž na to, že jsem žalobu sice podala poslední den lhůty na poštu, ale podle výkladu občanského zákoníku měla již tento den být na soudu. Advokát FOD mě pak vyzval k dobrovolnému vystěhování s tím, že žaloba by z tohoto důvodu stejně byla zamítnuta, třebaže rozhodnutí o ní by ještě několik měsíců trvalo. Nevystěhovala jsem se tedy nuceně na základě soudního rozhodnutí, ale dobrovolně. Mohla jsem čekat na pravomocné rozhodnutí o žalobě.

Ale ze zprávy o činnosti nevyplývá, že by FOD objekt zprovoznil – uvádí se, že byl zazimován pro další případné využití. Víte o tom něco?

 Ano. FOD již nemá o provozování Klokánku ve Kbelích zájem a souhlasil s prodejem nemovitosti tomu, kdo ji zachová pro účely ohrožených dětí. Naštěstí jeden náš sponzor se rozhodl tento Klokánek pro ohrožené děti zachránit, nemovitost získat a SOOD ji pronajmout. Jakmile bude kupní cena nájemným, včetně případných mimořádných záloh, uhrazena, bude nám bezúplatně převedena, a nebudeme hradit ani daň z převodu. Kupní smlouva již byla počátkem května podepsána, což nás velmi potěšilo. Jsme moc rádi, že tato krásná nemovitost s velkou zahradou bude dál sloužit ohroženým dětem. Ne ale pod názvem Klokánek, protože to je chráněná značka FOD. Provoz ale bude plně na principech Klokánků – tedy dvě hodné „tety“ se budou po týdnu střídat v péči o nejvýše čtyři děti, a to po všech stránkách, tak jako v běžné rodině. Budou i vařit, nakupovat, uklízet, a děti tak poznají běžný chod domácnosti. Za každou pomoc a podporu ke vzniku Koaly mnohokrát děkujeme!

A jak se tedy bude bývalý Klokánek jmenovat?

Byly různé návrhy, například Skippy nebo Medvídek, ale nakonec jsme se rozhodli pro Koalu. Je to také vačnatec, a velmi roztomilé zvířátko.

Jaká bude kapacita Koaly?

Kapacita bude stejná jako v bývalém Klokánku – dvanáct míst. V budově jsou tři byty 3 + kk, každý pro čtyři děti.

Jaká je kupní cena té nemovitosti?

Třináct milionů korun, což je o tři miliony víc než při předchozím prodeji, takže i FOD na tom vydělá. Snad už teď jeho vedení nebude vadit, že jsem nakládání s nemovitostí „blokovala“ a předchozí prodej zmařila.

                                                                                                                                                                                               ptal se: Jiří Vacek