ÚVOD

PROČ VZNIKLO SDRUŽENÍ NA OCHRANU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. (SOOD) vzniklo dne 17. 12. 2015 z iniciativy bývalých dlouholetých pracovníků Fondu ohrožených dětí, a jeho cílem je obnovit a provozovat alespoň některá zrušená pracoviště FOD, pokud to bude možné.
Ještě v červnu 2015, po čtvrt století své existence, měl FOD po celé republice 22 poboček zaměřených na terénní sociální práci a pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 126 míst, 4 mediační centra zaměřená na řešení sporů o děti a 28 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s celkovou kapacitou 580 míst.
V posledním půlroce přestal FOD provozovat všechny své pobočky, azylové domy, mediační centra a jedenáct Klokánků a z veškeré jeho činnosti zbylo jen sedmnáct Klokánků. V souvislosti s tím byl ukončen pracovní poměr více než polovině zaměstnanců.

Číst dále…


HLAVNÍ SMĚRY  ČINNOSTI SOOD

  • Pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách
  • Sociálně-právní poradenství
  • Asistované kontakty rodičů s dětmi
  • Kolizní opatrovnictví nezletilých před soudem
  • Krizová linka pro anonymní rodičky
  • Snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí
  • Osvěta – články, spolupráce s médii
  • Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Koala, a to na principech Klokánků.

SBÍRKA

Dne 27. 5. 2016 byla zahájena dobročinná sbírka SOOD na číslo účtu 151151156/2010. Za každý příspěvek a podporu mnohokrát DĚKUJEME!

Více informací v kategorii „SOOD PODPORUJÍ


DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily a nemají možnost využít babybox
725 999 161

Kontaktní linky pro sociální práci, poradenství a asistované kontakty dětí s rodiči:
Praha: 775 43 05 43
Ostrava: 773 74 64 54


Zde najdete základní informace o SOOD

Název: SDRUŽENÍ NA OCHRANU OHROŽENÝCH DĚTÍ, z. s.

Právní forma: spolek

Sídlo: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 04648293

datum vzniku: 17. 12. 2015

číslo sbírkového účtu: 151151156/2010 (sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 4. 3. 2016 č.j. MHMP 381885/2016 na dobu neurčitou od 18. 3. 2016.

číslo běžného účtu: 4085649359/0800

tel.: 775 43 05 43

krizová linka pro anonymní porody: 725 999 161

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí: na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 31. 3. 2016 č.j. MHMP 545280/2016, právní moc 1. 4. 2016

e-mail: sood@sood.cz

internetové stránky: www.sood.cz

předsedkyně: Marie Vodičková (jednající navenek samostatně)

předsednictvo (statutární orgán): Lydie Blažková, Miloslava Procházková, Marie Vodičková

kontrolní komise: Eva Komanová, René Piták, Jiří Zenkl

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze dne 9.3.2018

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze dne 31. března 2016