Média

Reportáž Tv Nova o metodické příručce MPSV

Dne 30. 3. 2018 uveřejnila Tv Nova v Televizních novinách v 19.30 hod. jako první reportáž o metodické příručce MPSV pro kurátory, v níž se v podstatě uvádí, že dítě starší patnácti let si může dělat co chce, může si poškozovat zdraví např. požíváním drog a nemusí studovat ani pracovat, blíže viz též naše tisková zpráva ze dne 22. 3. 2018 a blog s názvem „Asi byli zhulený“. MPSV příručku brání, údajně byla špatně pochopena. Reportáž můžete shlédnout na http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-30-3-2.html .