PROČ VZNIKLO SDRUŽENÍ NA OCHRANU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. (SOOD) vzniklo dne 17. 12. 2015 z iniciativy bývalých dlouholetých pracovníků Fondu ohrožených dětí, a jeho cílem je obnovit a provozovat alespoň některá zrušená pracoviště FOD, pokud to bude možné.
Ještě v červnu 2015, po čtvrt století své existence, měl FOD po celé republice 22 poboček zaměřených na terénní sociální práci a pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 126 míst, 4 mediační centra zaměřená na řešení sporů o děti a 28 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s celkovou kapacitou 580 míst.
V posledním půlroce přestal FOD provozovat všechny své pobočky, azylové domy, mediační centra a jedenáct Klokánků a z veškeré jeho činnosti zbylo jen sedmnáct Klokánků. V souvislosti s tím byl ukončen pracovní poměr více než polovině zaměstnanců.

Politici, kteří před loňským  členským shromážděním požadovali „restrukturalizaci“ a změnu ve vedení FOD jako podmínku přiznání mimořádné dotace, jsou spokojeni, a mimořádnou dotaci ve výši 20 milionů korun 30. 3. 2016 fondu konečně přiznali.
Současně ale zaniklo všechno, co FOD dělal prvních deset let, od roku 1990 do roku 2000, kdy vznikl první Klokánek. Proto chceme pokračovat v činnostech, které ohroženým dětem po celou dobu pomáhaly. Jedná se hlavně o terénní sociální práci a pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách, kterou zajišťovaly pobočky FOD. Velkou ztrátou je i zánik azylových domů a razantní snížení kapacity Klokánků.
V průběhu 26 let (v letech 1990 až 2015) řešily pobočky FOD celkem 54 780 případů ohrožených dětí, v azylových domech našlo i se svými rodiči útočiště 2 232 dětí, do Klokánků bylo umístěno celkem 6 228 dětí, z toho 1 317 mladších tří let. V roce 2015 bylo nutné pro nedostatek kapacity resp. kvůli neudělení výjimky a snížení kapacity na 28 míst odmítnout příjem 347 dětí.
Proto jsme se rozhodli založit Sdružení na ochranu ohrožených dětí a pokusit se co nejvíc těchto zrušených činnosti obnovit a dál provozovat.
Azylové domy, pobočky i Klokánky vznikly jen díky darům veřejnosti, a bylo by smutné, kdyby toto vše bylo navždy ztraceno. Byli bychom proto šťastni, kdyby se nám s Vaší pomocí podařilo postupně co nejvíc zrušených činností FOD obnovit.

SOOD má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Zatím jsme obnovili dvě pobočky zaměřené na terénní sociální práci, poradenství a asistované kontakty dětí s rodiči, a to v Praze (tel.: 775 43 05 43) a v Ostravě (tel.: 773 74 64 54).

Také již funguje krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily a nemají možnost využít babybox – 725 999 161.

V Dubí, okr. Teplice vznikla zatím dobrovolná pobočka SOOD Dubí (tel.: 775 999 162), která se ve spolupráci s tamním městským úřadem věnuje hmotné pomoci rodinám v nouzi, zejména ve formě ošacení z darů veřejnosti. Městský úřad Dubí tuto pomoc uvítal, o čemž svědčí i skutečnost, že SOOD poskytl neinvestiční dotaci ve výši 5000 Kč, za kterou velmi děkujeme. Jsou to první peníze z veřejných zdrojů.
Za jakoukoli Vaši podporu a pomoc mnohokrát DĚKUJEME!