Ostatní

Základní informace o SOOD

Zde najdete základní informace o SOOD

Název: SDRUŽENÍ NA OCHRANU OHROŽENÝCH DĚTÍ, z. s.

Právní forma: spolek

Sídlo: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 04648293

datum vzniku: 17. 12. 2015

číslo sbírkového účtu: 151151156/2010 (sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 4. 3. 2016 č.j. MHMP 381885/2016 na dobu neurčitou od 18. 3. 2016.

číslo běžného účtu: 4085649359/0800

tel.: 773 74 64 54

krizová linka pro anonymní porody: 725 999 161

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí: na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 31. 3. 2016 č.j. MHMP 545280/2016, právní moc 1. 4. 2016

e-mail: sood@sood.cz

internetové stránky: www.sood.cz

předsedkyně: Marie Vodičková (jednající navenek samostatně)

předsednictvo (statutární orgán): Lydie Blažková, Miloslava Procházková, Marie Vodičková

kontrolní komise: Eva Komanová, René Piták, Jiří Zenkl

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze dne 31. března 2016