OstatníTiskové zprávy

Statistika MPSV za rok 2016

http://www.mpsv.cz/cs/7260

Počty týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v letech 2006 – 2016

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

2014

 

 

2015

 

2016

Úmrtí 3 2 5 5 6 10 6 13 9 6      9    
Hospitalizace 105 121 122 190 197 225 183 192 240 187 198
Tělesné poškození 42 58 76 75 76 85 88 144 96 104 140
Posttraumatická stresová porucha 242 286 454 416 517 378 668 922 667 315 241
Těhotenství             34 41 54 30 24 33 36 47 37 40
Nutnost poskytnutí psychologické pomoci

 

                                          Nesledováno                                                   1775  

1860

 

 

Tabulka č. 2 – zdroj: MPSV, viz www.mpsv.cz/cs/7260

Srovnání počtu případů ohrožených dětí v náhradních rodinách (NRP) a v ústavní výchově vč. ZDVOP (ÚV)

 

Rok 2009 2015 2016
Celkem oznámeno případůNRP – ÚV 4 447-9761 9 433431-189 9 416393-227
Z toho týrání celkem – NRP – ÚV 1 15217-2 1 754-6631 16136531
Z toho pohlavní zneužívání celkem – NRP – ÚV    816-35-33 745-30-29 780-53-70
Z toho dětská pornografie celkem – NRP – ÚV      14-0-0       57-0-1  66-2-3
Z toho dětská prostituce celkem – NRP – ÚV        4-0-0 15-0-4           23-2 -2
Z toho zanedbávání celkem – NRP – ÚV 2 4614526 6862335124 6934271121

Přechodná pěstounská péče 2016:

 • Ke dni 31. 12. 2016 bylo evidováno celkem 799 přechodných pěstounů a celkem 540 dětí v PPP , tj. 67,5 % obsazených rodin, 259 (32,4 %) rodin bylo volných
 • V r. 2016 přibylo 352, ubylo 141, v 5 případech šlo o osobu příbuznou,
 • Zaniklo 367 přechodných pěstounských péčí, z toho – 71 (19,3 %) dětí se vrátilo krodičům, 182 (49,6 %) přešlo do jiné formy NRP, 81 (22 %) přešlo do osvojení, 17 (4,6 %) bylo předáno do ústavního zařízení.

 Přechodná pěstounská péče 2015:

 • Ke dni 31. 12. 2015 bylo evidováno celkem 654 přechodných pěstounů a celkem 543 dětí v PPP,tj. 83 % obsazených rodin, 111 (17 %) rodin volných,
 • V roce 2015 přibylo 377, ubylo 85, ve 12 případech osoba příbuzná
 • Zaniklo 319 pěstounských péčí, 49 (15,4 %) dětí odešlo k rodičům, 156 (48,9 %) přešlo do jiné formy NRP, 93 (29,2 %) předáno do osvojení, 9 (2,8 %) předáno do ústavního zařízení

Pěstounská péče 2016:

 • Pěstouni příbuzní 8 009 – 72,3 %
 • Pěstouni cizí 3066 – 27,7 %
 • Pěstouni celkem11 075

náhradní rodinné péči se ke dni 31. 12. 2016 nacházelo celkem 18 636 dětí, z toho 10 922 v dlouhodobé pěstounské péči, 540 v přechodné pěstounské péči, 3 013 v poručenské péči a 4 161 v péči jiné osoby.

Počet dětí svěřených celkem

do NRP v roce 2016

z toho děti
svěřené                do péče příbuzných nebo blízkých osob se zdravotním postižením ve věku
0 – 2 let 3 – 5 let 6 – 9 let 10 – 14 let
Péče před osvojením

458

 42  4  370  44  19  21
osvojení

377

 26  3  298  42  20  12
Péče jiné osoby

1 297

1 078  23  313  268  249  353
Předpěstounská péče

194

 48  7  79  62  26  21
Pěstounská péče

1 892

1 295  29  362  417  494  496
Pěstounská péče na

přechodnou dobu

692

 23  10  510  77  53  39
poručenská péče

380

 206  18  90  63  83  108
Počet podaných žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče:
nevyřízených

k 1. 1. 2016

podaných za sledovaný rok nevyřízených k 31. 12.
žadatelé o osvojení

1 415

 540 1 225 (vyřízeno730)
z toho cizinci s hlášeným pobytem v ČR

44

 26  36 (vyřízeno 34)
žadatelé o pěstounskou  péči

798

 382  692 (vyřízeno 488)
žadatelé o předpěstounskou péči

497

 204  362 (vyřízeno 339)
celkem

2 710

1 126 2 279 (vyřízeno 431)

 

Zánik pěstounské péče, poručenství nebo svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče ve sledovaném roce:
z toho dítě odešlo nabytí plné svéprávnosti dítěte jiným způsobem celkem
k rodičům do jiné formy náhradní rodinné péče do osvojení do ústavního zařízení nebo       do ZDVOP
 136  129  12  120  614  372 pěstounská péče

1 383

 71  182  81  17  1  15 přechodná pěstounská péče

367

 19  28  2  35  253  70 poručenská péče

407

 170  385  28  40  198  177 péče jiné osoby

998

V roce 2016 zaniklo celkem 3 155 náhradních rodinných péčí, z toho 212 dětí, tj. 6.7 % bylo umístěno do ústavní výchovy.

 

Důvod odebrání dítěte z péče rodičů
Týrání dítěte Zneužívání dítěte Zanedbávání výchovy dítěte Výchovné problémy dítěte Jiné překážky                         v péči o dítě                   na straně rodičů
předběžné opatření

144

předběžné opatření

39

předběžné opatření

1 149

předběžné opatření

703

předběžné opatření

730

rozsudek

14

rozsudek

3

rozsudek

516

rozsudek

234

rozsudek

280

celkem

158

celkem

 42

celkem

1 665

celkem

937

celkem

1 010

Celkem bylo z péče rodičů v r. 2016 odebráno 3812 dětí (v jiné tabulce MPSV se uvádí 3 841 dětí).

Ke dni 31. 12. 2016 bylo v zařízeních umístěno celkem 6 593 dětí, z toho

 • 5 861 v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (ÚV)
 • 83 v zařízeních pro výkon ochranné výchovy (OV)
 • 20 ve střediscích výchovné péče (SVP)
 • 298 v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) na rozhodnutí soudu
 • 331 v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) žádost OSPOD, rodičů nebo dítěte (není jasné, zda v počtu dětí v ÚV jsou i děti umístěné v KÚ)

ZDVOP v r. 2016  – celkem: 67 zařízení, celková kapacita: 1027, provozovatel: kraj – 31, obec – 3, pověřená osoba 33 (z toho 16 Klokánky)

Počty dětí v NRP: Počet dětí           k 31. 12. 16 z toho se zdravotním postižením
Pěstounská péče 10 922  318
Pěstounská péče na přechodnou dobu  540  15
Poručenství s osobní péčí poručníka 3 013  210
Svěření dítěte do péče jiné osoby 4 161  67