Největší dary 2020

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY V ROCE 2020  (od 1 000 Kč):

STRATOX ENTERPRISES, s.r.o. (100 000 Kč), paní Elena DUBOVÁ (30 000 Kč), pan MUDr. Ctibor POVÝŠIL (10 000 Kč), VALET MT, s.r.o. (10 000 Kč), paní Ing. Miloslava VAŇKOVÁ (10 000 Kč), INTEGART CZ, s.r.o. (10 000 Kč), A.D.N. MONOLITY s.r.o. (5 000 Kč), DORMAT ELEKTRONIKA s.r.o. (5 000 Kč), FATYNA s.r.o. (5 000 Kč),  IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. (5 000 Kč), paní Dagmar MAČUGOVÁ (5 000 Kč), TREE RESOURCES SE (5 000 Kč), pan Jiří ZÁBORSKÝ (5 000 Kč), pan JUDr. Jiří PÁNEK (5 000 Kč), LOBSTAV, s.r.o. (5 000 Kč), pan Ondřej BARTOŠ (5 000 Kč), paní Magdalena SCHREIBEROVÁ (4 300 Kč), PODLAHY LIŠKA s.r.o. (3 000 Kč), pan Pavel PRAVDA (3 000 Kč), EUTIT, s.r.o. (2 500 Kč), COOL TRUCK, s.r.o. (2 000 Kč), paní Zlatica KUCHAROVICOVÁ (2 000 Kč), pan Dominik MAHLER (2 000 Kč), FANTAZIE – bytové doplňky, s.r.o. (2 000 Kč), pan Radim BLÁHA (2 000 Kč), pan Josef RADA (2 000 Kč), SKIFOBUS s.r.o. (2 000 Kč), OČNÍ AMBULANCE (1 500 Kč), pan Jakub ŠTOLBA (1 500 Kč), pan Allan ŠIMEK (1 250 Kč), pan Ing. Vladimír ŠLENC (1 111 Kč), pan MUDr. Bořivoj ČERVENKA (1 001 Kč)

dary ve výši 1 000 Kč věnovali:

pan MUDr. Alexej ANTONČÍK, paní Sylvie BEZPALCOVÁ, pan Marek BOBAL, pan Václav DENK, paní Helena DOSKOČILOVÁ, ELYA SOLUTIONS s.r.o., ENERGO ZBRASLAV s.r.o., pan Ing. Jan FIALA, pan Josef HAJZLER, paní Eva HLADKÁ, pan Pavel HORÁK, HOT JAZZ s.r.o., pan doc. Ing Milan HUTYRA, INCYB SOLUTIONS, s.r.o., paní Alexandra JANOUŠKOVÁ, paní Ing. Naděžda KJELLBERG, paní Marcela KREJČOVÁ, pan Petr KŮS, pan Tomáš MACHÁČEK, pan Pavel MOČIČKA, paní Libuše NĚMCOVÁ, pan Vladimír RAUCH, RICCO, s.r.o., paní Zuzana STUDENÁ, paní Ing. Ingeborg ŠESTÁKOVÁ, pan MUDr. Ondřej ŠKODA, paní Marie ŠTOSOVÁ, pan Zbyněk ŠVARC, pan Petr VAVERKA, pan Zbyněk VEČERNÍK, paní Pavlína ZELENÁ, pan Miroslav ZEZULA a pan Michal ŽÁK  DĚKUJEME!