Největší dary 2019

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY V ROCE 2019  (od 1 000 Kč):

PRAŽSKÁ ENERGETIKA, a.s. (200 000), paní Bronislava RYBÁŘOVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Milan STRAŠIL (10 000 Kč), paní Barbora ŠPOTÁKOVÁ (10 000 Kč), VALET MT, s.r.o. (10 000 Kč), CHODOVAR, s.r.o. (5 000 Kč), paní Dagmar MAČUGOVÁ (5 000 Kč), paní Věra SUCHÁNKOVÁ (5 000 Kč), paní Olena BUYLAKOVÁ a pan Ivan LEVKO (3 000 Kč), paní Vanda LUKAŠČÍKOVÁ (3 000 Kč), pan Bc. Petr OUZKÝ (3 000 Kč), SIGAS-CZ s.r.o. (3 000 Kč), ANDĚL PŘEROV, s.r.o. (2 000 Kč), DALSMET, s.r.o. (2 000 Kč), ELEKTRO – Vajdík s.r.o. (2 000 Kč), paní Zlatica KUCHAROVICOVÁ (2 000 Kč), pan Josef MÁLEK (2 000 Kč), PODLAHY LIŠKA, s.r.o. (2 000 Kč), SKIFOBUS s.r.o. (2 000 Kč), pan MUDr. David SLOUKA (2 000 Kč), paní Hanna SIPAILA (1 600 Kč), pan MUDr. Jindřich SOBOTKA (1 500 Kč), AUTODOPRAVA LOUKOTA, s.r.o.(1 100 Kč)MARKAMED, s.r.o. (1 100 Kč), pan Ing. Tomáš NEZVAL  (1 100 Kč),

dar ve výši 1 000 Kč věnovali: AMVEL s.r.o., paní Věra BÁBÍČKOVÁ, pan Zbyněk BĚHAL, pan Jiří BERÁNEK,  CITY OFFICE, s.r.o., pan Petr ČERNÝ, pan Martin DOLEJŠ, paní Helena DOSKOČILOVÁ, pan Ladislav FULÍN, pan Josef HAJZLER, pan Pavel HORÁK, pan Ing. Josef HRYCYSZYN, pan doc. Ing. Milan HUTYRA, CSc., pan Miloslav CHALOUPKAINCYB SOLUTIONS, s.r.o., pan Ing. Jan KÜHN,  pan Radek MAZURA, pan Roman NOVOTNÝ, pan Jiří OPÍCHAL, pan Štefan PAULENDA, pan Petr POLÁK, pan Richard POLÁK, paní Eva PRACHAŘOVÁ, pan Bohumir SPÁČIL, pan Marek ŠKRNA, pan Zbyněk ŠVARC, X – STAV, s.r.o., pan Vladimír VEJPUSTEK, paní Pavlína ZELENÁ, pan Antonín ZETKA